Coinbase-sjef advarer mot politisk motstand mot kryptovaluta før valget i USA

Coinbase-sjef advarer mot politisk motstand mot kryptovaluta før valget i USA

Brian Armstrong, administrerende direktør i Coinbase, har uttalt at en politisk holdning mot kryptovaluta vil være en dårlig strategi i forkant av valget i 2024. Han argumenterer for at digitale eiendeler har sterk støtte blant unge velgere.

Fem grunner til å støtte krypto – i følge Armstrong

I et innlegg på X (tidligere kjent som Twitter) den 19. desember, presenterte Armstrong fem argumenter for hvorfor politikere bør forsiktig med motstand mot kryptovaluta. Han viste til en nylig avsløring om at en anti-krypto lov ble foreslått av tradisjonelle finansaktører.

Les mer om hvilke kryptovalutaer som finnes!

Sterk støtte blant unge og vekst i bruken av krypto

Armstrong refererte til statistikk som viser at 52 millioner amerikanere nå bruker digitale eiendeler, drevet av fordelene ved blockchain-teknologi. Dette understøttes av en økning i web3-kunnskap. Han la også til at 38% av unge ser på kryptovalutaer som nøkkelverktøy for økonomisk aktivitet.

Økende markedssentiment og støtte til kryptoregulering

Ifølge Armstrong har kryptoprisene økt med 90% i år, og en ny plattform, standwithcrypto.org, nærmer seg en million støttespillere for tydeligere kryptopolitikk. Dette indikerer en vekst i markedssentimentet i flere kategorier.

Fordeler med Web3 og kritikk av sentralisert finans

Kommentatorer har argumentert for vekst gjennom web3-teknologi og kritisert det lukkede systemet til sentralisert finans. Armstrong har vært en fremtredende stemme for pro-digital eiendomsretorikk og etterlyser omfattende regulering for å beskytte investeringer.

Coinbase i konflikt med SEC

Coinbase møter utfordringer med SEC, som har saksøkt dem for påstått tilbud av tjenester til registrerte verdipapirer. Selskapet forsvarer seg kraftig og etterlyser klarere regler i det amerikanske markedet.

Bakgrunnen for SECs søksmål

  • Registrerte verdipapirer: Kjernen i SECs søksmål mot Coinbase dreier seg om anklager om at Coinbase har tilbudt handelstjenester for eiendeler som SEC anser som registrerte verdipapirer uten nødvendige godkjenninger og overholdelse av relevant verdipapirlovgivning.
  • Søksmålets implikasjoner: Saken kan ha store konsekvenser for hvordan digitale eiendeler klassifiseres og reguleres i USA. Den reiser spørsmål om grensene mellom verdipapirer og andre typer eiendeler i kryptosektoren.

Coinbases respons og krav om klarere regler

  • Forsvar av praksisen: Coinbase har uttalt at de forsvarer sin praksis og tjenester og argumenterer for at de opererer innenfor rammene av eksisterende lovverk.
  • Etterspørsel etter tydelige retningslinjer: Coinbase og andre aktører i kryptobransjen etterlyser klarere regler og retningslinjer fra SEC og andre regulatoriske organer. De argumenterer for at uklarhet i regelverket hindrer innovasjon og vekst i sektoren.
  • Dialog med regulatorer: Coinbase har vist vilje til å samarbeide med regulatorer for å utforme et mer robust og tydelig regelverk som kan støtte både forbrukerbeskyttelse og industrien sin vekst.

Betydningen for fremtiden når det kommer til regulering av kryptovaluta

  • Presedens for fremtidige saker: Utfallet av dette søksmålet kan sette en viktig presedens for hvordan SEC og andre regulatoriske kropper vil håndtere lignende saker i fremtiden.
  • Innvirkning på kryptomarkedet: Resultatet av denne konflikten vil sannsynligvis ha betydelig innvirkning på kryptomarkedet. Da spesielt med tanke på hvordan kryptobørser opererer og tilbyr sine tjenester i USA.

Senator kritiserer lobbyvirksomhet i bransjen

Senator Elizabeth Warren har kritisert lobbyvirksomheten til American Blockchain Association. Dette gjelder deres forsøk på å blokkere regler mot kryptovalutaers bruk i terrorfinansiering. Warren uttrykte etiske bekymringer i et brev til foreningen den 18. desember.

Kilde: CryptoNews.com

TibeMag