Hva er Bitcoin halvering / halving – og hvordan påvirker det prisen på BTC?

Hva er Bitcoin halvering / halving – og hvordan påvirker det prisen på BTC?


Bitcoins mystiske og spennende verden tar en dramatisk vending omtrent hvert fjerde år, kjent som ‘Bitcoin halvering’ / halving. Dette unike fenomenet, som dramatisk reduserer antallet nye bitcoins som genereres per blokk, har historisk sett hatt en betydelig innflytelse på Bitcoins pris. Men hva betyr dette for investorer og markedet som helhet?

Hva er Bitcoin halvering / halving?

Bitcoin, den første og mest kjente kryptovalutaen, gjennomgår et fascinerende fenomen kjent som ‘halvering’, eller ‘halving’. Omtrent hver fjerde år halveres antallet nye bitcoins som utvinnes per blokk, en prosess som er innebygd i Bitcoins design for å imitere sjeldenhetsfaktoren til råvarer som gull. Denne reduksjonen har ikke bare implikasjoner for gruvearbeidere og nettverksikkerhet, men også for Bitcoins markedsverdi.

Med hver halvering har vi sett en tendens til prisstigning, noe som skaper stor interesse blant både investorer og spekulanter. I denne artikkelen vil vi dykke ned i historien bak Bitcoin halvering, dens innvirkning på kryptovalutamarkedet, og hvordan investorer kan forsøke å forutsi og tilpasse seg de økonomiske konsekvensene av denne unike hendelsen.

Bitcoin er programmert med mange egenskaper i sin kode. Denne inkluderer blant annet en total maksimal forsyning på 21 millioner BTC. To av Bitcoins mest betydningsfulle kjennetegn er dens fastsatte totale forsyning og avtagende blokkbelønninger, som skjer omtrent hvert fjerde år. Denne periodiske reduksjonen i mengden bitcoins som slippes ut i sirkulasjon, er altså kjent som Bitcoin halvering.

Finn flere kryptonyheter her!

Tilbake i 2012, var belønningen for å mine en blokk 25 bitcoins, men i 2016 sank denne belønningen til 12,5 bitcoins per blokk. Per mars 2023, mottar gruvearbeidere 6,25 bitcoins for hver blokk de miner.

Hvordan er Bitcoin halvering relatert til Bitcoin-mining?

For hver 210 000 blokker halveres antallet av nyutstedte Bitcoins. Dette skjer omtrent hvert fjerde år, avhengig av hvor raskt blokker blir utvunnet, som i gjennomsnitt tar omtrent 10 minutter.

Blokker legges til Bitcoin sin blokkjede gjennom en prosess kalt mining, som vanligvis involverer spesiallagde datamaskiner kjent som Application-Specific Integrated Circuits (ASICs). Dette er datamaskiner designet for å utføre hash-beregninger så raskt som mulig.

Mining brukes for å permanent legge til transaksjoner i blokkjeden uten innblanding fra noen sentralisert enhet. Gruvearbeidere blir incentivert til å sikre nettverket ved å bruke ressurser (mining) og blir deretter belønnet med Bitcoins.

Hvor mange Bitcoin halveringer har det vært?

Det har vært tre halveringer av Bitcoin til nå: Den første fant sted i november 2012, da belønningen per blokk ble redusert fra 50 til 25 bitcoins; den andre halveringen skjedde i juli 2016, hvor belønningen per blokk ble kuttet ned fra 25 til 12,5 bitcoins; den tredje halveringen inntraff i mai 2020, da belønningen igjen sank, denne gangen fra 12,5 til 6,25 bitcoins per blokk.

Når er den neste Bitcoin halveringen?

Siden Bitcoins begynnelse har hashraten økt, noe som betyr at gjennomsnittlig blokktid nå er mindre enn 10 minutter. På grunn av disse svingningene, er det vanskelig å forutsi den nøyaktige datoen for neste halvering.

En fremtidig halvering er anslått til å finne sted i 2024, hvor belønningen vil bli redusert fra 6,25 til 3,125 bitcoins per utvunnet blokk; den femte halveringen er anslått til å skje i 2028, med en halvering av belønningen til 1,5625 bitcoins per blokk.

Påvirker halveringen Bitcoins pris?

BTC-prisen kan påvirkes av halveringen fordi:

  • Belønningene halveres, noe som fremmer sunn og bærekraftig vekst i nettverket. Ved å redusere hastigheten på genereringen av nye Bitcoins, sikrer halveringen at Bitcoins forsyning forblir begrenset og endelig, noe som kan bidra til å opprettholde verdien over tid.
  • Inflasjonsraten til Bitcoin synker etter en halvering, noe som betyr at tilførselen av nye mynter inn i markedet reduseres. Dette emnet er ofte debattert blant markedsanalytikere og deltakere. Noen mener at halveringen vil føre til en betydelig økning i Bitcoins pris, da den reduserte inflasjonsraten vil føre til høyere etterspørsel og en tilsvarende økning i verdi. Andre argumenterer for at halveringen allerede er priset inn i markedet, og at hendelsen ikke vil påvirke kryptovalutaens pris.

Til syvende og sist er prisen på Bitcoin bestemt av en rekke faktorer. Disse inkluderer markeds etterspørsel og sentiment, samt regulatoriske utviklinger. Det er vanskelig å forutsi hvordan halveringen vil påvirke dens verdi.

Hva sier Bitcoins ‘White Paper’ om halvering?

Interessant nok nevnes ikke Bitcoin halvering direkte i Bitcoin white paper, ettersom uttrykket ‘halvering’ ikke brukes. Imidlertid diskuterer dokumentet den begrensede forsyningen av Bitcoin og mekanismene som er på plass for å kontrollere skapelsen av nye mynter.

I særdeleshet, fastslår white paper at det maksimale antallet bitcoins som skal skapes er 21 millioner, og at hastigheten nye mynter skapes eller utvinnes vil bli halvert omtrent hvert fjerde år. Dette er mekanismen som ligger til grunn for halveringsprosessen.

Men ta ikke bare vårt ord for det. I seksjon 6 av Bitcoin white paper beskrives det slik:

«Den jevne tilføyelsen av et konstant antall nye mynter er analogt med gullgravere som bruker ressurser på å legge til gull i sirkulasjon. I vårt tilfelle er det CPU-tid og elektrisitet som blir brukt.»

Og seksjon 4 av Bitcoin white paper sier:

«Proof-of-work løser også problemet med å bestemme representasjon i beslutningstaking basert på flertall.

Hvis flertallet var basert på ett-IP-adresse-én-stemme, kunne det bli undergravd av hvem som helst som er i stand til å allokere mange IP-adresser. Proof-of-work er i hovedsak én-CPU-én-stemme. Flertallsbeslutningen representeres av den lengste kjeden, som har den største proof-of-work innsatsen investert i den.»

I tillegg:

«For å kompensere for økende maskinvarehastighet og varierende interesse i å drive noder over tid, bestemmes proof-of-work vanskelighetsgraden av et flytende gjennomsnitt som sikter mot et gjennomsnittlig antall blokker per time. Hvis de genereres for raskt, øker vanskeligheten.»

Bør Bitcoin-eiere bekymre seg for halveringen?

Bitcoin halvering er en forhåndsprogrammert hendelse som har som mål å senke inflasjonen ved å redusere mengden av nye Bitcoins som skapes. Effekten på verdien kan variere og påvirkes av mange faktorer.

Derfor er det viktig å forstå halveringen som en av mange faktorer som har innflytelse på verdien av Bitcoin. Samtidig som man også tar hensyn til andre faktorer.

Kilde: Crypto.com

TibeMag