Ethereum – en enkel guide

Ethereum – en enkel guide

Når folk flest tenker på kryptovaluta, er sannsynligvis det første ordet som kommer i hu ‘Bitcoin’! Dette er selvsagt helt naturlig, men kjendis nummer 2 på denne listen er utvilsomt Ethereum! Vi gir deg en komplett og gir deg svar på spørsmålet: ‘hva er Ethereum?’!

Ethereum, som ble skapt av Vitalik Buterin, skiller seg ut som mer enn bare en kryptovaluta. Det er et komplett økosystem for desentraliserte applikasjoner (dApps – mer om dette senere).

I denne guiden vil vi utforske Ethereum i dybden – og da tar vi for oss alt fra dens revolusjonerende smartkontrakter til dens unike token, Ether (ETH).

Så også vår oversikt over hvilke kryptovalutaer som finnes.

Ethereum kurs

#NamePriceMarket CapChangePrice Graph (24h)

Hva er Ethereum?

Ethereum er en banebrytende plattform som utvider mulighetene for Internett:

 • Innebygde betalingsløsninger: Ethereum representerer et internett der penger og betalingssystemer er integrerte deler av nettverket.
 • Eierskap til egne data: På plattformen eier brukerne sine egne data, i motsetning til tradisjonelle applikasjoner som kan samle og bruke brukerdata uten samtykke.
 • Tilgang til åpent finanssystem: Ethereum tilbyr et åpent og tilgjengelig finansielt system for alle, bort fra begrensningene i tradisjonelle finansinstitusjoner.
 • Nøytral og åpen infrastruktur: Plattformen er bygget på en desentralisert og åpen infrastruktur, fri fra kontroll av enkeltfirmaer eller individer.

Etter lanseringen i 2015 fremstår den som verdens ledende programmerbare blockchain. I likhet med andre blockchains har Ethereum sin egen kryptovaluta, Ether (ETH), som fungerer som digitale penger. ETH deles globalt og umiddelbart, uten å være kontrollert av myndigheter eller selskaper, og antallet er begrenset.

Dens største styrke ligger i dets programmerbarhet. Utover å være en kryptovaluta, tillater Ethereum utviklere å bygge desentraliserte applikasjoner (DApps) på sin plattform. Disse applikasjonene kjører nøyaktig som programmert uten noen mulighet for svindel, sensur eller tredjepartsinngrep, og de kan brukes til å håndtere digitale eiendeler på innovative måter, fra finansielle tjenester til spill.

Grunnleggende om Blockchain og Ethereum

En blokkjede er en distribuert digital hovedbok som sikrer og registrerer transaksjoner på en gjennomsiktig og uforanderlig måte. For en mer detaljert forklaring, se vår omfattende artikkel om blokkjeder.

Hva er en Blockchain?

Enkelt forklart, er en blockchain / blokkjede et system for å registrere informasjon på en måte som gjør det svært vanskelig å endre, hacke, eller lure systemet. Blokkjede er grunnlaget for de fleste kryptovalutaer, inkludert Ethereum.

Hvordan fungerer Ethereum’s blokkjede?

Blokkjeden fungerer lignende som andre blokkjeder, men med noen unike egenskaper. Den registrerer ikke bare transaksjoner av sin kryptovaluta, Ether, men tillater også kjøring av programmer og smartkontrakter, noe som utvider dens anvendelsesområder betydelig.

Forskjellen mellom Ethereum og Bitcoin

Mens Bitcoin ble opprettet primært som en digital valuta, er dette en mer omfattende blockchain-plattform. Ethereum tilbyr en plattform for å kjøre desentraliserte applikasjoner (DApps) og smartkontrakter, noe som gjør det mulig for utviklere å lage mer komplekse funksjoner enn det som er mulig med Bitcoins blockchain.

Ethereum-nettverket

Ethereum-nettverket utmerker seg med sin unike funksjonalitet og struktur, som spiller en avgjørende rolle i hvordan det opererer og interagerer med brukere og utviklere.

Smartkontrakter: Hva de er og hvordan de fungerer

Smartkontrakter er selvekjørende kontrakter med vilkårene for avtalen direkte skrevet inn i koden. De kjører på Ethereum blokkjeden og utfører automatisk avtaler når forhåndsbestemte vilkår oppfylles, uten behov for en tredjepart. Dette kan være alt fra overføring av midler til automatisk utførelse av oppgaver når visse kriterier møtes. Dette gir en høy grad av tillit og effektivitet.

Ethereum Virtual Machine (EVM): Forklaring og funksjoner

EVM er hjertet av Ethereum, som tillater kjøring av kompleks kode og applikasjoner på blokkjeden. Det er en kraftig, sandkasse-lignende miljø som sikrer at programmer kjører nøyaktig som de er programmert uten påvirkning fra tredjeparter. EVM gjør Ethereum ekstremt fleksibelt og er grunnen til at plattformen kan støtte et mangfold av desentraliserte applikasjoner og prosjekter.

Noder og mining i Ethereum-nettverket

I Ethereum-nettverket, er noder datamaskiner som lagrer, oppdaterer og synkroniserer blokkjeden. Noder spiller en nøkkelrolle i nettverkets funksjonalitet og sikkerhet. Mining i Ethereum-nettverket involverer bruk av datamaskiners ressurser for å løse komplekse matematiske problemer, noe som bidrar til å validere og registrere transaksjoner på blockchain. Miners mottar Ether som belønning for deres bidrag til nettverket, sikrer nettverkets sikkerhet og integritet.

Ether: Ethereum sin valuta

Ether (ETH) er mer enn bare en digital valuta; det er en integrert del av Ethereum-plattformen med unike egenskaper og bruksområder.

Hva er Ether og hvordan skiller den seg fra andre kryptovalutaer?

Ether er kryptovalutaen for Ethereum-nettverket. Mens det deler noen likheter med Bitcoin, som digital knapphet og desentralisert natur, skiller Ether seg ut ved sin tette integrasjon med Ethereum-plattformens funksjoner. I motsetning til Bitcoin, som primært er en digital valuta, brukes Ether også til å drive transaksjoner og applikasjoner på Ethereum-nettverket. Det betaler for transaksjonsgebyrer og tjenester på Ethereum, og fungerer som «drivstoff» for smartkontrakter og DApps.

Bruksområder for Ether

Ether kan brukes på flere måter:

 • Som en digital valuta for å kjøpe og selge varer og tjenester.
 • For å betale for transaksjonsgebyrer og tjenester innenfor Ethereum-nettverket.
 • Som en investering eller en spekulativ eiendel, likt andre kryptovalutaer.
 • Som en digital representasjon av verdi som kan overføres globalt uten betydelige overføringskostnader.

Hvordan og hvor man kan kjøpe Ether

Ether kan kjøpes på en rekke måter:

 • Gjennom kryptovalutabørser: Mange online børser tillater brukere å kjøpe Ether med fiat-valuta (som USD, EUR, etc.) eller andre kryptovalutaer.
 • Via peer-to-peer-nettverk: Man kan også skaffe Ether direkte fra andre individer uten å gå gjennom en sentralisert børs.
 • I noen land, tilbyr Bitcoin-ATMer også kjøp av Ether.
 • Det er viktig å lagre Ether i en sikker lommebok, enten en software lommebok på en datamaskin eller mobil, eller en mer sikker hardware lommebok.

DApps og ICOs

Plattformen har gitt opphav til helt nye måter å utvikle og finansiere applikasjoner, kjent som DApps og ICOs.

Hva er desentraliserte applikasjoner (DApps)?

DApps, eller desentraliserte applikasjoner, er digitale applikasjoner som kjører på et blockchain-nettverk i stedet for å være hostet på sentraliserte servere. De fungerer uten en sentral autoritet eller enkeltperson som styrer dem, og er dermed immune mot kontroll og nedetid fra en enkelt kilde. DApps kan spenne fra spill til finansielle tjenester, og de bruker ofte kryptovalutaer som Ether for transaksjoner og interaksjoner.

Hvordan Ethereum muliggjør DApps

Plattformen er ideell for DApps fordi den tillater programmerere å skrive smartkontrakter, som er selvutførende kontrakter med vilkårene direkte skrevet inn i koden. Disse smartkontraktene utgjør ryggraden i DApps, og gir en pålitelig og sikker måte å gjennomføre transaksjoner og interaksjoner på, uten behov for en mellommann. Ethereum’s desentraliserte natur og Ethereum Virtual Machine (EVM) tillater DApps å operere på en global, åpen og sikker plattform.

Initial Coin Offerings (ICOs) på Ethereum

En Initial Coin Offering (ICO) er en måte å reise kapital på for nye prosjekter ved å utstede digitale tokens, ofte i bytte mot kryptovaluta som Ether. I en ICO, tilbyr et selskap eller et prosjekt nye tokens til investorer som en form for aksje eller rettigheter i det foreslåtte prosjektet. Ethereum har blitt en populær plattform for ICOs, ettersom dens smartkontrakter muliggjør enkel distribusjon og handel av tokens. ICOs kan imidlertid være risikable, og det er viktig for investorer å gjøre grundig research før de deltar.

Ethereum 2.0 og fremtiden

Ethereum 2.0 representerer en betydelig oppgradering til Ethereum-plattformen og er en spennende utvikling for både brukere og utviklere.

Hva er Ethereum 2.0?

Ethereum 2.0, ofte referert til som Eth2 eller «Serenity», er en oppgradering til blokkjeden som tar sikte på å forbedre nettverkets skalerbarhet, sikkerhet og bærekraft. Denne oppgraderingen innebærer en overgang fra det nåværende proof-of-work (PoW) konsensusmekanismen til en proof-of-stake (PoS) modell. Denne endringen er ment å gjøre Ethereum raskere, mer effektiv og mindre energikrevende.

Forbedringer og endringer i Ethereum 2.0

Blant de mest fremtredende forbedringene med Ethereum 2.0 finner vi:

 • Overgang til Proof-of-Stake (PoS): Dette vil redusere energiforbruket betydelig og gjøre Ethereum mer miljøvennlig.
 • Sharding: Ethereum 2.0 vil introdusere sharding, som deler nettverket i mindre deler (shards) for å øke transaksjonskapasiteten og hastigheten.
 • Forbedret sikkerhet: Med PoS og sharding forventes det at nettverket blir mer sikkert mot visse typer angrep.

Hva betyr Ethereum 2.0 for brukere og utviklere?

For brukere betyr Ethereum 2.0 raskere og billigere transaksjoner, samt et mer miljøvennlig alternativ til den nåværende blokkjede-teknologien. For utviklere åpner det opp nye muligheter for mer komplekse og effektive DApps, ettersom nettverket vil kunne håndtere en større belastning. Overordnet sett, er Ethereum 2.0 et skritt mot et mer skalerbart, sikkert og bærekraftig blokkjede-nettverk, som vil kunne støtte et bredere spekter av applikasjoner og tjenester.

Sikkerhet og utfordringer

Selv om nettverket tilbyr mange innovative løsninger, står det også overfor en rekke sikkerhetsutfordringer og kontroverser.

Sikkerhetsaspekter ved Ethereum

Sikkerhet er en av de største bekymringene i ethvert blokkjede-nettverk, inkludert dette. Sikkerhetsprotokoller er avgjørende for å beskytte nettverket mot ulike typer angrep, som dobbeltutgifter, 51% angrep, og sårbarheter ved smartkontrakter. Ethereum har implementert flere mekanismer for å sikre nettverket, som kompleks kryptografi og desentralisert konsensusmodell. Imidlertid forblir smartkontraktens sikkerhet et område for pågående bekymring og forbedring, ettersom feil i koden kan utnyttes.

Kjente utfordringer og kontroverser

Ethereum har hatt sin del av utfordringer og kontroverser, som DAO-hendelsen (Decentralized Autonomous Organization) i 2016, hvor en sikkerhetssvikt i en smartkontrakt førte til betydelige tap av midler. Dette førte til en såkalt ‘hard fork’ for å gjenvinne de tapte midlene, noe som skapte kontrovers og førte til opprettelsen av Ethereum Classic. Mer om ‘hard fork’ litt lenger ned.

Andre utfordringer inkluderer nettverkets skalerbarhet og høye transaksjonsgebyrer under perioder med høy etterspørsel.

Hvordan Ethereum adresserer disse utfordringene

Ethereum-samfunnet og utviklere jobber kontinuerlig for å forbedre sikkerheten og skalerbarheten til nettverket. Oppgraderinger som Ethereum 2.0 tar sikte på å løse mange av disse problemene ved å innføre proof-of-stake konsensusmekanisme og sharding. Videre er det en pågående innsats for å forbedre smartkontraktsikkerheten gjennom grundig testing og revisjoner, samt utvikling av mer robuste programmeringsspråk og verktøy for smartkontrakter.

Forklaring av ‘hard fork’:

En «hard fork» er et begrep som brukes i blockchain-universet for å beskrive en situasjon der en blockchain splittes i to separate kjeder. Dette skjer vanligvis når det gjøres endringer i nettverkets protokoll som ikke er bakoverkompatible. I praksis betyr dette at noen av nodene i nettverket oppgraderer til den nye protokollen, mens andre fortsetter å operere på den gamle protokollen.

I konteksten av Ethereum, som med DAO-hendelsen i 2016, førte en hard fork til at blokkjeden ble delt i to separate kjeder: den opprinnelige Ethereum-kjeden (nå kjent som Ethereum Classic) og den nye kjeden (som fortsatt er kjent som Ethereum). Dette ble gjort for å reversere de uautoriserte transaksjonene som følge av sikkerhetssvikten i DAO-smartkontrakten.

Et viktig aspekt ved en hard fork er at den krever at alle brukere og noder i nettverket må velge hvilken versjon av protokollen de vil følge. Hvis ikke alle går over til den nye protokollen, resulterer det i to parallelt eksisterende blockchains. Hard forks kan være kontroversielle fordi de kan føre til splittelser i et kryptovaluta-samfunn og skape usikkerhet om nettverkets fremtidige retning.

Avslutning / konklusjon

Ethereum har markert seg som en viktig og banebrytende teknologi i den digitale verden. Med sin unike tilnærming og omfattende funksjonalitet, har den vist seg å være mer enn bare en kryptovaluta-plattform.

Hvorfor Ethereum er viktig

Ethereum skiller seg ut for sin evne til å kjøre smartkontrakter og støtte desentraliserte applikasjoner (DApps), noe som åpner for uante muligheter innen digital innovasjon. Plattformens fleksibilitet og tilpasningsdyktighet tilbyr en rekke anvendelser, fra finansielle tjenester til digitale identiteter og desentralisert finans (DeFi). Den legemliggjør desentraliseringens kraft, og tilbyr et alternativ til tradisjonelle sentraliserte systemer, noe som kan føre til en mer åpen, sikker og effektiv digital fremtid.

Potensielle fremtidige utviklinger og innflytelse

Med innføringen av Ethereum 2.0 og overgangen til Proof-of-Stake (PoS), står Ethereum overfor en betydelig forbedring i skalerbarhet, energieffektivitet og generell ytelse. Dette vil utvilsomt øke adopsjonen av Ethereum og åpne for nye bruksområder. Videre kan vi forvente at Ethereum vil fortsette å spille en sentral rolle i utviklingen av blockchain-teknologien, både som en plattform for innovasjon og som en katalysator for endring i hvordan vi tenker om digitalt eierskap, kontrakter og samhandling på nettet.

Den potensielle innflytelsen av Ethereum på ulike sektorer – finansielle tjenester, helsevesenet, eiendom og utover – er enorm, og vi står bare ved begynnelsen av å se hvordan denne teknologien kan forme vår digitale fremtid.