Hvordan trade krypto CFD

Hvordan trade krypto CFD

Om du er ute etter å lære mer om hvordan man kan trade krypto CFD har du kommet til det rette stedet. I denne artikkelen får du en innføring om dette temaet.

I denne teksten vil du altså finne en del informasjon som omhandler handel / trading med kryptovaluta via det som kalles for CFD. Vi skal gi en skikkelig forklaring på hvordan dette fungerer.

Her kan du trade krypto CFD

NB! CFD-er er komplekse instrumenter og medfører stor risiko for å tape penger raskt gjennom giring. 76% av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

Les vår omtale av eToro her.

Hva er krypto CFD?

Krypto CFD, eller Contract for Difference, er et finansielt instrument blant investorer. Her snakker vi om å spekulere i prisbevegelsene til kryptovaluta uten faktisk å eie den underliggende eiendelen.

En CFD er i sin enkleste form altså en kontrakt mellom en investor og en megler. I stedet for å kjøpe selve den underliggende eiendelen, i dette tilfellet kryptovaluta, kjøper eller selger man en kontrakt som representerer verdien av en bestemt mengde av den valutaen.

Det sentrale her er altså at man spekulerer i prisbevegelsene til kryptovalutaen, uten noen gang å eie den faktisk.

Et eksempel

La oss si at du tror verdien på en kryptovaluta vil stige. I stedet for å kjøpe valutaen direkte, åpner du en CFD-posisjon. Hvis din forutsigelse er korrekt, og verdien på valutaen stiger, vil verdien av din CFD-kontrakt øke tilsvarende. Du kan da lukke posisjonen for en gevinst. Omvendt, hvis prisen på valutaen faller, vil din posisjon være i minus, og du kan ende med et tap.

Denne tilnærmingen til handel har flere distinkte fordeler, som muligheten for å bruke gearing for å øke størrelsen på din handel uten å forplikte tilsvarende kapital.

Det er viktig å understrake at det også er risikoer. Spesielt gitt den høye volatiliteten i kryptovalutamarkedet. Gearing kan forsterke både gevinster og tap.

Ved å handle CFD-er på kryptovaluta kan tradere dra nytte av markedets bevegelser i begge retninger. Altså både når prisen går opp og når den går ned. Dette gir en fleksibilitet som ikke alltid er tilgjengelig ved direkte kjøp av kryptovalutaer.

Fordeler og ulemper med krypto CFD

Når man utforsker krypto CFD er det viktig å forstå både de potensielle fordelene og risikoene. Vi tar en nærmere kikk på det her.

Fordeler:

Gearing: En av de viktigste aspektene ved CFD-handel er muligheten til å bruke gearing. Dette betyr at man kan åpne en større posisjon enn hva man faktisk har i kapital. For eksempel, med en gearing på 10:1, kan man handle for 10 ganger mer enn det man faktisk investerer.

Tilgang til både stigende og fallende markeder: Med CFD kan man spekulere både på oppgang og nedgang i prisene. Dette gir en unik mulighet i et volatilt marked, uavhengig av om markedstrenden er positiv eller negativ.

Ulemper:

Risiko ved gearing: Selv om gearing kan øke gevinstene, forsterker den også tap. Små prisbevegelser kan ha stor innvirkning på din posisjon, og tapene kan overstige det opprinnelige innskuddet. Dette gjør CFD-handel til en høyrisikoaktivitet, spesielt i det volatile kryptovalutamarkedet.

Prisvolatilitet: Kryptovalutaer er kjent for sin raske og uforutsigbare prisvolatilitet. For nye tradere kan det raskt føre til betydelige tap.

Overnight-avgifter: Når man holder en CFD-posisjon åpen over natten, påløper det ofte avgifter. Disse kostnadene kan redusere profitten, spesielt hvis posisjonen holdes åpen over lengre tid.

Risikostyring i krypto CFD-handel

Risikostyring er en essensiell del innenfor handel med krypto CFD-er. Gitt den iboende volatiliteten i kryptovalutamarkedet og risikoen forbundet med gearing, blir det å ha en solid plan for risikostyring enda viktigere.

  1. Bruk av Stop-Loss Ordre: En av de mest effektive måtene å begrense tap på, er gjennom bruk av stop-loss ordre. Dette er en ordre som automatisk lukker en handelsposisjon når en spesifikk pris nås. Dette er essensielt for å beskytte mot store, uventede tap. Det kan hindre emosjonelle beslutninger i volatile markeder og er et viktig verktøy for å opprettholde disiplin i handelen.
  2. Trade kun med penger du har råd til å tape: En grunnregel i all trading, og spesielt i krypto CFD-handel, er å aldri skyte inn mer penger enn man har råd til å tape. Markedet for kryptovaluta kan være uforutsigbart, og det er alltid en risiko for tap. Ved å kun bruke penger som ikke vil påvirke din økonomiske sikkerhet, kan du handle mer objektivt.
  3. Moderer bruken av gearing: Selv om gearing kan øke potensielle positive utfall, øker det også risikoen. Det er viktig å bruke gearing med forsiktighet, spesielt som nybegynner. Å starte med lav eller moderat gearing gir deg en sjanse til å bli kjent med markedet uten å eksponere deg for unødvendig høy risiko.
  4. Diversifisering: Ikke legg alle eggene i én kurv. Å spre handlene dine over flere ulike eiendeler kan bidra til å redusere risikoen. Selv om dette ikke eliminerer risikoen helt, kan det beskytte mot store tap hvis en enkelt handel ikke presterer godt.
  5. Kontinuerlig læring og analyse: Markedet endrer seg konstant, og det er viktig å holde seg oppdatert og lære kontinuerlig. Å forstå teknisk og fundamental analyse kan hjelpe deg med å ta bedre handelsbeslutninger.