Marathon Digital lanserer Bitcoin mining-prosjekt drevet av metangass

Marathon Digital lanserer Bitcoin mining-prosjekt drevet av metangass

Marathon Digital, et Bitcoin-mineselskap, har startet et pilotprosjekt for mining i Utah. De skal utnytte metangass produsert fra avfall på deponier for å generere den nødvendige energien til sine mining-operasjoner.

Les vår artikkel ‘Hva er kryptovaluta?

Samarbeid med Nodal Power

Marathon Digital har i en pressemelding kunngjort et nytt samarbeid med Nodal Power. Dette er et selskap som fokuserer på fornybar energi. De har inngått en avtale om å starte et miningprosjekt på 280 kilowatt, som vil være helt drevet av metangass. Dette prosjektet er en del av en større innsats fra Marathon Digital sin side for å utforske muligheten til å fange opp metangass fra deponier, omdanne den til elektrisitet, og bruke denne strømmen til å drive Bitcoin-mining.

Fred Thiel, styreleder og administrerende direktør i Marathon, understreket i pressemeldingen de mange fordelene ved å finne en måte å utnytte metangass på. Metan er en svært skadelig gass, og å kunne utnytte den effektivt vil ha store miljømessige fordeler.

Flere motivasjonsfaktorer

Marathon fokuserer, i følge seg selv, kontinuerlig på å finne nye og innovative metoder for å diversifisere virksomheten, redusere energikostnadene, og utnytte de unike aspektene ved Bitcoin-mining for å forbedre miljøet rundt driftsstedene. Fred Thiel uttalte at ved å fange opp metangass fra deponier og omdanne den til elektrisitet for å drive Bitcoin-minerne, kan selskapet potensielt oppnå alle disse målene samtidig. Dette initiativet representerer en kombinasjon av teknologisk innovasjon og miljøansvar. Det peker også mot en fremtid der kryptogruvedrift kan bidra positivt til miljøet.

Potensialet for utvidelse og miljøpåvirkning

Thiel la til at dersom resultatene av pilotprosjektet lever opp til Marathons forventninger, vil de definitivt se etter muligheter for å utvide sitt engasjement i dette feltet. Dette innebærer også å bistå driftsoperatører av deponier i å nå sine miljømål.

Ifølge FNs miljøprogram er metangass 80 ganger mer skadelig enn karbondioksid. Dens effekter vedvarer i over 20 år etter utslipp i miljøet. I tillegg viser data fra det amerikanske miljøvernbyrået at utslipp fra fast avfall utgjorde nesten 15 % av alle metanutslipp i USA i 2021. Marathons prosjekt kan derfor ha en betydelig miljømessig påvirkning. Dette gjennom å redusere disse utslippene gjennom sin innovative bruk av metangass til Bitcoin-mining.

Utnyttelse av sovende ressurser

Thiel konkluderte med at metangassen som naturlig produseres fra deponier, bioavfall og andre kilder ofte er strandede ressurser. Bitcoin-minere har en unik mulighet til å konvertere denne skadelige gassen til en produktiv kilde til ren og fornybar energi.

Elektrisitet utgjør en av de største kostnadene for miningselskaper. Mange har tidligere utforsket alternative strømkilder i et forsøk på å takle problemer knyttet til klimagassutslipp.

I april i fjor samlet BTC-mineren Crusoe Energy inn $350 millioner for å etablere fjernstyrte anlegg som kan utnytte ellers bortkastet naturgass til å drive mining-operasjoner. Fire måneder senere avsluttet fornybar energi-selskapet, Vespene Energy, en kapitalrunde på $4,3 millioner for å konvertere metangass fra deponier til Bitcoin.

Nylig annonserte Marathon planer om å samle inn opptil $750 millioner gjennom et hybrid aksjetilbud, ifølge et FORM S-3 sendt til U.S. Securities and Exchange Commission.

Selskapet planlegger å bruke midlene til investeringer i nytt mining-utstyr og for å utvide sin operative kapasitet.

TibeMag