Personvern

Velkommen til personvernsiden på TibeMag.no. I vår digitale tidsalder, hvor informasjon flyter fritt, står personvern i sentrum av vår virksomhet. Dette gjelder særlig for en nettside med affiliate lenker som vår.

Vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene til våre brukere og forklarer her hvordan vi samler inn, bruker og beskytter din informasjon. Denne siden er ment å gi deg fullstendig klarhet i våre personvernpraksiser og hvordan de påvirker deg som bruker av vår nettside. Ved å forstå og respektere dine personvernrettigheter, ønsker vi å bygge et tillitsfullt forhold til deg og sikre en trygg og ansvarlig håndtering av dine data.

Innledning

Formålet med personvernerklæringen

Formålet med denne personvernerklæringen er å tydeliggjøre hvordan TibeMag.no samler inn, bruker og beskytter informasjon i forbindelse med vår affiliate-virksomhet. Vi forstår at personvern er en reell bekymring for våre brukere, og vi ønsker å være åpne om våre praksiser for å skape et gjensidig tillitsforhold.

Vår forpliktelse til personvern

På TibeMag.no tar vi ditt personvern på alvor. Selv om hoveddelen av vår datainnsamling er begrenset til affiliate-virksomheten, er vi forpliktet til å sikre at all håndtering av data skjer på en sikker og lovlig måte. Vi respekterer ditt behov for personvern og er forpliktet til å beskytte og respektere de personopplysningene vi håndterer.

Informasjonssamling

Hvilken informasjon som samles inn

Det er viktig å merke seg at TibeMag.no selv ikke samler inn brukerdata direkte. I stedet skjer innsamlingen av data gjennom våre affiliate-partnere. Denne innsamlingen er begrenset til data som er nødvendige for å spore og administrere affiliate-transaksjoner. Dette kan inkludere klikkdata, informasjon om transaksjoner og andre ikke-personlig identifiserbare data som kreves for korrekt håndtering av affiliate-aktiviteter.

Mekanismen for innsamling av informasjon

Datainnsamlingen skjer når brukere interagerer med affiliate-lenker på vår nettside. Våre partnere benytter cookies og lignende sporingsteknologier for å identifisere og spore transaksjoner som kan knyttes til TibeMag.no. Disse teknologiene er nødvendige for å sikre korrekt tildeling av provisjon og effektiv drift av affiliate-programmet. Det er verdt å understreke at TibeMag.no ikke har tilgang til eller kontrollerer personlige data samlet inn av disse teknologiene.

Bruk av informasjon

Hvordan informasjonen brukes

TibeMag.no samler ikke direkte inn personlig informasjon fra våre brukere. Derfor finnes det ingen praksis for bruk av slik informasjon på vår side. Informasjon som samles inn gjennom våre affiliate-partnere brukes utelukkende til å administrere og vedlikeholde affiliate-programmet. Dette inkluderer sporing av transaksjoner og tildeling av provisjon basert på brukeraktiviteter knyttet til affiliate-lenker.

Deling av informasjon med tredjeparter

Siden TibeMag.no ikke samler inn personlige brukerdata, deler vi heller ikke slik informasjon med tredjeparter. Eventuell data som samles inn av våre affiliate-partnere, forblir under deres kontroll og håndtering. Disse partnerne kan ha egne retningslinjer for personvern og datahåndtering som brukere bør gjøre seg kjent med. Vi oppfordrer brukere til å lese personvernreglene til affiliate-partnere for å forstå hvordan deres informasjon kan bli brukt eller delt.

Cookies og sporingsteknologi

Bruk av cookies

Cookies er en standard praksis på internett og brukes på TibeMag.no for å forbedre brukeropplevelsen og tilrettelegge for effektiv funksjonalitet på vår nettside. Vår bruk av cookies er primært knyttet til affiliate-aktiviteter. Disse cookies er nødvendige for å spore affiliate-transaksjoner og sikre at riktig tilknytning blir gjort mellom brukerhandling og affiliate-partner.

Hvordan vi bruker sporingsteknologi

Sporingsteknologier, som cookies, brukes for å identifisere brukere som har klikket på en affiliate-lenke og deretter gjennomfører en transaksjon på partnerens nettsted. Denne prosessen er viktig for å sikre at TibeMag.no blir riktig kreditert for henvisninger vi sender til våre affiliate-partnere. Det er viktig å merke seg at disse teknologiene ikke brukes til å samle inn personlig identifiserbar informasjon om våre brukere. Brukere kan når som helst endre innstillingene for cookies i nettleseren sin for å kontrollere bruken av slike teknologier.

Dine rettigheter og valg

Dine personvernrettigheter

Selv om TibeMag.no ikke samler inn personlig identifiserbar informasjon direkte fra våre brukere, er det viktig for oss å informere deg om dine personvernrettigheter. Dette inkluderer retten til å bli informert om hvilken type data som samles inn, retten til å få tilgang til dine data, retten til å korrigere eventuelle feilaktige data, og retten til å be om sletting av dine data. Disse rettighetene gjelder i forhold til data som er samlet av våre affiliate-partnere.

Hvordan du kan kontrollere din informasjon

Selv om vi ikke samler inn personlige data, er det viktig at du er klar over hvordan du kan kontrollere din informasjon, spesielt i forhold til cookies og sporingsteknologi. Du kan administrere bruk av cookies gjennom nettleserinnstillingene dine. De fleste nettlesere tillater deg å se hvilke cookies som er lagret og å slette dem individuelt, eller blokkere cookies fra bestemte eller alle nettsteder. Vær oppmerksom på at hvis du velger å blokkere alle cookies, kan dette påvirke funksjonaliteten og brukeropplevelsen på TibeMag.no og andre nettsteder. For mer spesifikk informasjon om hvordan våre affiliate-partnere håndterer dine data, anbefaler vi at du gjennomgår deres personvernregler direkte.

Sikkerhetstiltak

Hvordan vi beskytter din informasjon

Selv om TibeMag.no ikke samler inn personlig identifiserbar informasjon direkte, tar vi datasikkerhet alvorlig. Vi er forpliktet til å beskytte integriteten og sikkerheten til nettstedet og dets tilknyttede systemer. Dette innebærer at vi benytter oss av ulike sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse av potensielle data som kan være involvert i vår affiliate-virksomhet.

Sikkerhetsprosedyrer vi har på plass

Våre sikkerhetstiltak inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av krypteringsteknologi, sikkerhetsprotokoller og regelmessige sikkerhetsvurderinger. Vi jobber kontinuerlig med å vedlikeholde og forbedre disse tiltakene i tråd med beste praksis og teknologiske fremskritt. Videre sørger vi for at våre ansatte og partnere som har tilgang til eventuelle data, er fullt informert om våre retningslinjer for personvern og datasikkerhet. Det er imidlertid viktig å merke seg at ingen internettbasert system kan garantere 100% sikkerhet, og vi oppfordrer brukerne til også å ta forholdsregler for å beskytte sin egen informasjon, spesielt når de deler informasjon online.